Shofer

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Ontario L0G 1B0, Kanada
Data e skadimit 31 Jul 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Ballafaqimi me të tjerët Dëgjim Komunikim Kujdesshmëri Përgaditje
Kategoria Automobilizëm
ID e punës #6332
Data e publikimit 16 May 2019 - 16:00
CC Mini Bin Rentals INC.
Adresa 2902 Highway 27 Bond Head, Ontario L0G 1B0
Emaili CC Mini Bin Rentals INC. Punsohu.eu

[email protected]

Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Përformoni detyra mirmbajtjëse,
 • Dërgoni porositë,
 • Pranoni pagesat për prositë,
 • Kontrolloni sistemin e frenave rregullisht,
 • Ngarkoni dhe shkarkoni të mirat,
 • Vozitni kamionët e lehtë,  
 • Ofroni të dhëna mbikqyrësit në lidhje me ngarkesat,
 • Siguroheni për sigurinë e ngarkesës
Eksperiencat
 • Gjuha Angleze
 • Përfundimi i shkollës së mesme
 • Posedimi i patent shoferit, kategoria C
 • 1-7 muaj përvojë pune
Kjo ofertë ka 2 aplikues dhe është shikuar 548 herë

#Marketing