Menaxher Projekti

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Calgary, AB, Kanada
Data e skadimit 11 Apr 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Administrativ Analitik I adaptueshëm
Kategoria Administratë
ID e punës #4487
Data e publikimit 11 Feb 2019 - 17:00
Canam Group jobs
Adresa Calgary, AB
Emaili Canam Group jobs Punsohu.eu

[email protected]

Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Menaxheri i Projektit është përgjegjës për menaxhimin e projekteve të konsumatorëve nëpërmjet ndërveprimit me departamente të ndryshme dhe duke siguruar komunikim dhe mbështetje të vazhdueshme për klientët e jashtëm për të përmbushur objektivat e organizatës.
 • Shqyrton urdhrat e blerjes dhe kontratat e shitjes për të siguruar përmbushjen e detyrimeve ligjore;
 • Negocimi dhe menaxhimi i nënkontrakteve·     
 • Koordinon me departamentin e blerjes prokurimin e lëndëve të para·    
 • Ndihmon departamentin e inxhinierisë / hartimit, koordinatorin e prodhimit dhe konsumatorët në respektimin e orareve të projektit;
Eksperiencat
 • Diplomë Bachelor, në Teknologjinë e Inxhinierisë civile ose certifikatë të menaxhimit të projektit ose certifikatë ekuivalente në ndonjë kolegj.
 • Të kuptojë të teoritë dhe parimet inxhinierike, si dhe standardet inxhinierike kanadeze
 • Shkathtësi komunikimi
 • Aftësi efektive për zgjidhjen e problemeve dhe për vendimmarrje
 • Aftësi të mira negociuese
 • Njohuri dhe përvoja me vizatimet strukturore dhe detajet brenda industrisë së çelikut strukturor, si dhe eksperiencë në fabrikimin e çelikut dhe ereksionit;·       
 • I përpiktë në punë, pjekuri, besueshmëri, aftësi për të punuar nën presion duke ofruar shërbime të jashtëzakonshme të klientit. Njohja e punës së programeve të Google Suite, Microsoft Word, Excel, Projekti dhe të tjera; përvojë kompjuterike me AutoCAD të preferuar;
Kjo ofertë ka 0 aplikues dhe është shikuar 171 herë

#Marketing