Punonjës në depo, Vozitës - me kategori “C”

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Lipjan, Kosovë
Data e skadimit 25 Mar 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë I adaptueshëm
Kategoria Tjera
ID e punës #4995
Data e publikimit 14 Mar 2019 - 12:45
Buçaj
Adresa Magjistralja Prishtinë-Shkup, km 10 p.n. Lipjan
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
  • Bën pranimin e mallit nga depoisti sipas faturave te mallit;
  • Bën transportin e mallit prej depos deri tek blerësit;
  • I përmbahet planit ditor të vizitave (route planit të cilin e merr nga mbikëqyrësi);
  • Mban evidencë financiare ditore për vlerën e mallit të pranuar nga depoisti dhe të shitur në terren;
  • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit dhe negocimit;
  • Aftësi të larta organizative dhe ndërpersonale;
Eksperiencat
  • Kandidatët duhet të kenë të përfunduar shkollën e mesme.
  • Të kenë përvojë pune dhe eksperiencë me pozitën e kërkuar;
  • Të jenë të pajisur me patentë shofer të kategorisë C;
  • Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës.

#Marketing