Automekanik

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Hamburg, Gjermani
Data e skadimit 5 Oct 2019 Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Automobilizëm
ID e punës #5630
Data e publikimit 5 Jun 2019 - 15:30
BILBUTIKK1
Adresa Langbakken 18 1430 ÅS
Emaili BILBUTIKK1 Punsohu.eu

[email protected]

Uebfaqja https://www.oblad.no/derdubor/M71967/
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
  • Riparimi
  • Identifikimi i prishjeve
  • Diagnostifikimi
  • Montimi dhe instalimi
Eksperiencat
  • Përvojë paraprake
  • Etikë pune
  • Çertifikimi në këtë fushë është avantazh
  • Posedimi i patent shoferit, kategoria B
Kjo ofertë ka 0 aplikues dhe është shikuar 258 herë

#Marketing