Ekspertë në reformat shtetërore dhe decentralizimin

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Tirane, Shqipëri, Shqipëri
Data e skadimit 6 Apr 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Analitik Analizë Bashkpunues
Kategoria Menaxhment
ID e punës #4430
Data e publikimit 6 Feb 2019 - 14:00
Bashki te Forta
Adresa Tirane, Shqipëri
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

Ne jemi duke kërkuar për 2 ekspertë në reformat shtetërore dhe decentralizimin

"Bashki i Forta" është një projekt nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) e zbatuar nga Helvetas Albania. 

Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • • Analiza e mandatit aktual të Institucioneve Prefektive; 
  • Analiza e kornizës institucionale, përfshirë boshllëqet e mundshme njerëzore dhe financiare; 
  • Kontribut në rekomandime për të përmirësuar efektivitetin e këtyre institucioneve; 
  • Të kontribuojë në 
  hartimin e një manuali të operacioneve që mbulojnë aspekte të tilla si: o Marrëdhëniet ndërmjet agjencive në nivel rajonal përmes institucioneve prefektive;
  oMonitorimi i politikave kombëtare me theks të veçantë në sektorët e mjedisit dhe edukimit parashkollor; 
  oMonitorimi i pjesëmarrjes së qytetarëve në nivelin komunal; 
  o Përceptimi dhe reagimi ndaj ankesave të qytetarëve. 
Eksperiencat

Ekspertët pritet të ofrojnë: - 
përvojë të konsiderueshme me projektet e reformës shtetërore dhe decentralizimin (të paktën 5 vjet),
- Diploma pasdiplomike në të drejtën publike dhe / ose administratën publike, 
- Shkathtësitë gjuhësore të shkëlqyera në gjuhën angleze të fituara nga studimet ose punësimi jashtë vendit, 

#Marketing