Shites Ne Peje

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Pejë, Kosovë
Data e skadimit 24 Sep 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Administrativ Analitik Ballafaqimi me të tjerët Dëgjim Komunikim Kujdesshmëri Mikpritje Mirëmbajtje Organizativ Planifikim Saktësi
Kategoria Shitje
ID e punës #7827
Data e publikimit 11 Sep 2019 - 11:30
Aztech Electronics
Adresa Kosovë
Emaili +377 (0) 45 549 586
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

Aztech Shpk është kompani lider me rrjetin më të madh të dyqaneve të shitjes me pakicë në lëminë e teknikës në tregun Kosovar. Momentalisht, kompania Aztech Shpk zhvillon aktivitetin e saj në 19 (nëntëmbëdhjetë) pika të shitjes në qytete të ndryshme të Kosovës si në: Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjakovë, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan, Suharekë, Malishevë, Fushë Kosovë, Lipjan dhe Vushtrri.

Aktualisht Aztech Shpk për piken e shitjes ne Pejë kërkon të rekrutojë me orar të plotë;

 • Shitës/e në Pejë (2 pozita)
Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Mirëpritja e konsumatorëve dhe ofrim i shërbimeve,
 • Këshillon klientët duke u ofruar atyre sqarime për produktet,
 • Ndihmon konsumatorët për të bërë zgjidhej duke ndërtuar raporte të besueshëm-duke ofruar sugjerime dhe opinione,
 • Në bashkëpunim me menaxher-in/en organizon punët dhe përkujdeset që dyqani të jetë në përputhshmëri me instruksionet e kompanisë,
 • Raporton vonesat në liferim të mallit dhe defektet e produkteve,
 • Sigurohet që çmimet e produkteve të jenë të vendosura dhe te azhurnuara,
 • Bën rregullimi dhe renditjen e produkteve sipas instruksioneve,
 • Monitoron dhe mirëmban dyqanin 
 • Dhe detyra tjera të përcaktuar nga punëdhënësi.
Eksperiencat
 • Preferohet të ketë të përfunduar së paku shkollimin e lartë,
 • Preferohet së paku 1 (një) vit përvojë pune në shitje,
 • Të jetë metodik dhe i/e organizuar,
 • Fleksibil dhe i/e shpejt në zgjidhjen e problemëve,
 • Njohuri shumë të mira në kompjuter dhe produkteve që shet kompania,
 • Preferohet leje e vozitjes (kategoria B),
 • Preferohet të jene me vendbanim afër pikave të shitjes, 
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese me klientët.

Të interesuarit duhet të plotësojnë aplikacionin online në webfaqen tonë duke klikuar tek seksioni i Burimeve Njerëzore: http://aztech-ks.com/electronics/burimetnjerezore/
Afati për aplikim deri me datë: 24.09.2019.
Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore.