SHITËS I VETURAVE

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Prishtine, Kosovë
Data e skadimit 21 Apr 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Shitje
ID e punës #5613
Data e publikimit 12 Apr 2019 - 16:30
Autoshtëpia Siqan
Adresa Prishtine
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

AUTOSHTËPIA SIQANI” Shpall konkurs

Numri i pozitës: një (1)

1. SHITËS I VETURAVE

Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Shitja e veturave
 • T’i identifikojë klientët potencial.
 • Të mbajë kontakte te vazhdueshme me klientët
 • Të prezantoj kompaninë dhe veturat të cilat i ofrojmë.
 • Të mbani kontakt të vazhdueshëm me menaxherin mbikqyres
 • Të punon në përmbushjen e qëllimeve të kompanisë.
Eksperiencat
 • Edukimi Universitar ,
 • Përvojë punë min. 3 vjeçare vetëm në shitje te veturave
 • Te posedoj patentë shoferivalid, (Kategoria B)
 • Aftësi të mira komunikuese dhe negociuese ;
 • Aftësi në organizimin dhe menaxhimin e punës dhe marrëdhënies me stafin tjetër administrativë.
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të paketës Microsoft Office.
 • Njohja e gjuhës angleze në të folur dhe në të shkruar.

Mënyra e Aplikimit:

Dërgoni CV-në tuaj në këtë e-mail adresë:

[email protected] me titull “Aplikim për Punë për poziten (pozita per te cilën aplikoni):”.

Dëshminë e kualifikimit profesional, dëshminë për përvojën e punës;

Kopjen e letërnjoftimi dhe referenca të tjera te punës se mëparshme.

Konkursi është i hapur 10 ditë nga dita e publikimit.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur ne listën e ngusht kontaktohen permes telefonit .

Të interesuarit për pozitat e lartë cekura mund të na kontaktojnë në:

Tel: 044/244004

Adresa: Magjistralja Prishtinë – Ferizaj km 8-të, Çagllavicë.

#Marketing