Menaxher rajonal

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Prishtinë, Kosovë
Data e skadimit 17 Mar 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Arsyetimi Ballafaqimi me të tjerët Bisedime
Kategoria Administratë
ID e punës #4976
Data e publikimit 13 Mar 2019 - 15:00
Autopjesë Partner
Adresa Prishtinë
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
  • Zhvillimi i shitjeve në rajon dhe rritja e mëtejshme e shitjeve të produkteve
  • Arritja e qëllimeve të shitjes
  • Udhëheqja e ekipit në rajon
  • Rekrutimi dhe trajnimi i stafit të shitjes
  • Zhvillimi i strategjive të shitjes
  • Monitorimi i performancës së ekipit dhe motivimi për të arritur qëllimet
  • Mbikëqyrja e klientëve dhe hulumtimi i tregut
  • Vëzhgimi i konkurrentëve

#Marketing