Konsolidimi i Menaxherit të Junior dhe Kontabiliteti / Financat Ndërkombëtare

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Berlin, Deutschland, Gjermani
Data e skadimit 30 Jan 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Kontabilitet
ID e punës #4079
Data e publikimit 18 Dec 2018 - 13:00
AUTO1 Group
Adresa Bergmannstraße 72, 10961 Berlin, Germany
Emaili AUTO1 Group Punsohu.eu

[email protected]

Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
  • Pjesëmarrja në përgatitjen e pasqyrave financiare të konsoliduara dhe të ndërmjetme, si dhe pasqyrat financiare mujore, tremujore dhe vjetore në përputhje
  • Rishikimet e pasqyrave financiare mujore të filialeve tona vendore dhe ndërkombëtare dhe të kontribuojnë në përgatitjen e raportimit të drejtimit
  • Këshillimi dhe mbështetja e kompanive vendase dhe të jashtme të Grupit për çështjet e bilancit
  • Zhvillimi i mëtejmë i Direktivës së Kontabilitetit të Grupit, si dhe standardizimi dhe harmonizimi i proceseve tona kontabël
  • Puna për zhvillimin dhe zbatimin e proceseve të reja në Raportimin dhe Kontabilitetin e Grupit të Ekipit
Eksperiencat
  • Një diplomë biznesi e përfunduar me fokus në kontabilitetin ose financat
  • Përvoja e parë profesionale në kontabilitetin grupor dhe njohja shumë e mirë e kontabilitetit
  • Një mënyrë e strukturuar, e ndërgjegjshme dhe e pavarur e punës dhe një ndjenjë përgjegjësie janë në natyrë
  • Njohuri shumë të mira gjermane
  • Njohuri shumë e mirë e MS Office
Kjo ofertë ka 0 aplikues dhe është shikuar 214 herë

#Marketing