Specialiste ne Back Office

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Tirane, Shqipëri
Data e skadimit 23 Dec 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Administrativ Analitik Ballafaqimi me të tjerët Dëgjim Komunikim Kujdesshmëri Mikpritje Përfshirja Përgjegjshmëri Saktësi
Kategoria Administratë
ID e punës #9779
Data e publikimit 26 Nov 2019 - 12:00
AreaDataProcessing
Adresa Tirane
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

Kompani Italiane qe operon prej 25 vitesh ne treg kerkon Specialiste ne Back Office me detyrat kryesore si me poshte:

Detyrat dhe Përgjegjësitë
  • Hedhje , organizim dhe kontroll te dhenash
  • Verifikime ne lidhje me pagesat kundrej enteve publike si dhe perllogaritja e sakte e detyrimeve
  • Krijimi i skedareve ose file-ve per entet publike
  • Manaxhimi i kontestimeve ne lidhje me te gjitha problematikat per pagesat kundrejt enteve
Eksperiencat
  • Te kete mbaruar studimet universitare
  • Njohje shume e mire e paketes
  • Office Njohje e mire e gjuhes italiane

[email protected]