Asistent/e Administrative

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Drenas, Kosovë
Data e skadimit 28 Feb 2018 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Administrat
ID e punës #2914
Data e publikimit 30 Jan 2018 - 09:00
Allmakes Global Services
Adresa Rr. Dardania pn, 12000, Fushë Kosovë
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

Kompania “Allmakes Global Services ”, me zyre ne Parkun e Biznesit te Drenasit, shpall konkurs per poziten


Asistent/e Administrative

Detyrat dhe Përgjegjësitë

Organizimi dhe administrimi i axhendës se Administratorit dhe suporti i përditshem për organizimin e punëve të tij. Raportimi i saktë dhe periodik tek eprorët.

Pergaditja e raporteve te ndryshme ne excel.

Eksperiencat
  • Pervoj pune se paku 2 vite
  • Njohja e mire e programeve te Excel (jo tabela te thjeshta)
  • Njohja e mire e programeve softwerike
  • Aftesi pune ekipore dhe aftesi te mira ndernjerzore komunikuese
  • Te posedoj patent shofer e deshirueshme
  • Te jete i gateshem te punoj me orar fleksible

  Te gjithe te interesuarit per kete pozite, CV-te e tyre dhe referencat mund ti dergojn ne email adresen [email protected]


Pas verifikimit te dokumentacionit vetem ata te cilet plotesojn kriteret e lartecekura  dhe futen ne rrethe te ngusht do te ftohen per tu intervistuar nga Komisioni mbi vlersimin dhe perzgjedhjen e kandidateve.  

#Marketing