Asistent Trajner (2 Pozita)

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Prizren, Kosovë
Data e skadimit 10 Aug 2018 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Edukim
ID e punës #3657
Data e publikimit 30 Jul 2018 - 12:55
Akademia Jcoders
Adresa Prizren, Kosove
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

Akademia jCoders është themeluar me fokus në arsim ne vitin 2015 dhe filloj punen me femijet e pare nga muaji nentor 2015. Eshte akademia e pare e cila nisi inciativen per te mesuar me te vlefshmit tone ne fushen e teknologjise. Akademia jCoders ka mision ndertimin e gjenerates se re te krijuesve teknologjike, duke i ekspozuar te rinjet nga mosha 8 vjeqare ndaj teknologjise informative dhe krijimit te teknologjise. Planprogrami i akademise eshte i pasur duke i ekspozuar femijet ndaj formave te ndryshme te krijimit teknologjike sic jane: software, hardware, elektronika, robotika, algoritmet etj.

Akademia jCoders në Prizren hap konkurs për 2 (dy) pozita të:

Pozita: Trajner/Mesimdhenes

Departmenti: I trajnimit
Kërkesat: 30+ orë në javë

Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Logjistika e orës
 • Përgjigja ndaj reagimit të grupit. Fasilitimi orëve shtesë.
 • Të jetë i përgatitur për orë dhe të shfrytëzoj kohën shtesë për:
 • Përgatitje preliminare të orës
 • Të mësoj mbi zhvillimet në modulin përkatës dhe të propozoj përmirësime të plan programit në baza javore
 • Të përcjell ecurinë e orës dhe vlerësim individual të secilit student. Të zëvendësohet ora në rast se ndonjëri nga studentët mungon, e në raste specifike të mbajë edhe përsëritje të orëve.
 • Lista të pjesëmarrjes te plotësohet.
 • Së bashku me trajnerin të plotësojnë raportin e vlerësimit të nxënësve.
 • Të marr pjesë rregullisht në takimet e stafit të obliguara për të gjithë.
 • Të marr pjesë në trajnimin obligativ preliminar të jCoders.
 • Përpilimin e listave të nevojshme për klasë dhe mirëmbajtjes së tyre cdo orë.
 • Asiston  në realizimin e qellimeve te akademise.
 • Të ndërmerr detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi.
 • Cdo fund të javës të dorëzoj raport me shkrim mbi punët e kryera të javës.
Eksperiencat
 • Të ketë njohuri të shkëlqyera të gjuhës Angleze
 • Diplome Bachelor nga drejtimet e shkencave kompjuterike, inxhineri kompjuterike
 • Njohuri  dhe përvoje mbi ndonjë gjuhë programuese
 • Aftësi komunikuese të thekësuara


Kriteret bonus:

 • Përvoje pune me grupmosha 8-15
 • Përvoje pune në programim
 • Njohuri me pllaka të ndryshme elektronike (Arduino, Raspberry Pi etj)


Të gjithë të interesuartit për këtë mundesi punesimi, të dërgojne CV  dhe nje leter motivuese te shkurtër në email adresen
[email protected]
jo më vonë se 10 Gusht 2018, (mesnate). Titulli i emailit duhet te jetë  Aplikimi per Asistent Trajner.

Vetëm kandidatët në listën e shkurtër do të kontaktohen për intervistë.

#Marketing