Për të gjithë ju që keni parashtruar kërkesë për termin para gjashtë (6) muajve jeni të detyruar që të bëni konfirmimi. Konfirmimi bëhet nga e-maili juaj personal.

Andaj ne si kompani jemi të gatshëm të i’u ndihmojmë në këtë drejtim. Për më shumë i’u ftojmë të vini në zyret tona.

Adresa:

http://www.punsohu.eu/sq/video/punesohu-eu-me-adrese-te-re