Gjejë punën E Preferuar
Apliko Tani
Merrni njoftimet e fundit nga ne përmes emailit tuaj.
Njoftimet

Në mënyrë që t’iu mbajmë edhe më tej të informuar me ofertat e fundit dhe ato me rëndësi për ju, ueb aplikacioni do të ju dërgojë njoftime në email-in tuaj (të llogarisë) në mënyrë të kontrolluar nga vetë ju. Kjo nënkupton që ju do të caktoni se si dhe sa shpesh ne duhet të ju dërgojmë njoftimet me email.


Njoftimet rreth llogarisë tuaj, çështjeve të sigurisë dhe ueb aplikacionit do të ju dërgohen të gjithë përdoruesve sipas nevojës që kërkohet për të menaxhuar drejtë secilin përdorues të ueb-it.