Gjejë punën E Preferuar
Apliko Tani
Gjeni kandidatët më të mirë për kompaninë tuaj.
Punëdhënës

Me krijimin e një llogarie, juve ju mundësohet të kryeni funksionet e dyanshme (si punëkërkues dhe si punëdhënës).


Si përdorues i kyçur dhe në rolin e punëdhënësit juve ju mundësohet që:

  • Shihni vendet e lira të punës
  • Listoni ofertat e punës sipas kategorive, lokacioneve, kompanive, orarit të punës dhe interesave të ndërlidhura me ofertat e punëve
  • Kërkoni punët në mënyrë të avancuar


Ne jemi të përkushtuar të ofrojmë zgjidhje dhe cilësi të lartë e dedikuar në punësim dhe shërbime ndaj burimeve njerëzore dhe kompanive.