Gjejë punën E Preferuar
Apliko Tani

Bëhu Partner

Punsohu EU është njëra ndër kompanitë më të suksesshme në fushën e rekrutimit të burimeve njerëzore në rajon dhe më gjërë duke arritur të punësojë më qindra kandidatë të kualifikuar në vendet e BE e vecanërisht në Gjermani.

Punsohu EU është ndër kompanitë e para që u licensua në fushën e rekturimit dhe aktualisht posedon licence të plotë kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare edhe per tre vite tjera

Punsohu EU si kompani ka partner biznesorë nga rajoni dhe vendet e Evropës. Në saje të këtyre bashkëpunimeve ka arritur që të jetë lider në tregun e punës.

Punsohu Eu ka shpreh gadishmerin për dhënjen e ekskluzivitetit-franshizës në :Tiranë,Shkup,Prishtinë,Prizren,Gjilan,Pejë,Gjakovë,Mitrovicë,Ferizaj.

Ne po kërkojmë kompani me një histori të qëndrueshme biznesi, përgjegjësi të dëshmuar, dhe cilësi drejtuese dhe një vullnet të fortë për të mësuar gjëra të reja.Ne do të ndihmojmë, udhëzojmë aplikacionet e suksesshme në çdo fazë të proceseve për t'u bërë ekskluzivitet per Punsohu EU . Kjo është një mundësi e mrekullueshme për përfitime të rëndësishme ekonomike dhe sociale .

Përmes këtij njoftimi Punsohu EU fton të gjitha palët, bashkpunëtorët e interesuar që shprehin gadishmeri për tu bërë pjese e familjes Punsohu EU ti dërgojnë informatat dhe historikun e kompanisë në formularin e mëposhtem.


Nr. i regjistrimit *