Anulo
Hapi 1 Të dhënat për krijimin e llogarisë

Fjalkalimi i llogarisë tuaj në Punsohu.eu
Nëse nuk keni llogari, shkruajeni një fjalkalim të ri.
Hapi 2 Të dhënat për aplikim
Hapi 3 Dokumentet e identifikimit dhe udhëtimit

Tregoni mbi të dhënat tuaja të dokumentit të identifikimit dhe pasaportës. Nëse nuk keni pasaportë mund të ofroni të dhënat e dokumentit të identifikimit.

Hapi 4 Historia dhe familja

Tregoni lidhur më historikun tuaj të mëparshëm të migrimit në Kanada, shtetësinë dhe vendbanimin tuaj!

* Shënoni 1 nëse jeni beqar.
Hapi 5 Edukimi / Shkollimi
Këto të dhëna do shfrytëzohen nga sistemi i Express Entry për të kalkuluar pikët tuaja në lidhje me aplikacionin tuaj në këtë program. Ju lutem ofroni të dhëna të saktë dhe vetëm ato që mund t’i dokumentoni pasiqë në fazat vijuese do iu kërkohen dokumentet për mbështetjen e këtyre informatave.
+ Shto edukim
Hapi 6 Gjuha e korrespondencës
Hapi 6 Provinca, nominimi dhe selektimi
    Oferta e punës duhet të jetë:
  • Me orar të plotë, jo-sezonale dhe
  • Të përfshijë kërkesa specifike varësisht nga profesioni
Hapi 5 Përvoja e punës
+ Shto ekperiencë
Hapi 9 Unë deklaroj se:
  • 1. Të dhënat e mija janë plotësisht të sakta
  • 2. Do të pranoj llogarinë time në faqen zyrtare të Qeverisë Kandeze nga PUNSOHU.EU ku mund t’i qasem vet aplikacionit tim pas aplikimit fillestar
  • Ju keni aplikuar me sukses!