Anulo
Hapi 1 Të dhënat personale

Fjalkalimi i llogarisë tuaj në Punsohu.eu
Nëse nuk keni llogari, shkruajeni një fjalkalim të ri.
Hapi 2 Të dhënat për aplikim
Hapi 3 Edukimi / Shkollimi
+ Shto edukim
Hapi 4 Të dhënat mbi punësimin
Hapi 5 Përvoja e punës
+ Shto ekperiencë
Hapi 6 Kushtet
  • 1. Jam i vetëdijshëm dhe i mirëinformuar në lidhje me të gjitha kushtet që rrjedhin si pasojë e aplikimit tek agjencioni rekrutues ”PUNSOHU.EU “SH.P.K,
  • 2. Jam i mirëinformuar në lidhje me të gjitha hapat e procesit të aplikimit që lidhet me kërkesën time për kontratë punë në Gjermani.
  • 3. Jam i vetëdijshëm se të gjitha të dhënat e mia personale do gëzojnë mbrojtje juridike në përputhje me Ligjin mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Kosovës.
  • 4. Jam i bindur që kompania do marrë masa që të mos shkelet ligji mbi mbrojtjen e të dhënave personale duke asgjësuar kopjet e dokumenteve të ofruara (si pjesë e pakos së aplikacionit), nëse presupozohet ndonjë kompromentim. Me këtë rast autorizoj agjencionin rekrutues ”PUNSOHU.EU “SH.P.K, që të parashtroi kërkesen për Kontratë pune në Gjermani.
  • 5. Pranoi që kur të vjen kontrata e punës të kontaktohem qoft me sms, qoft me thirrje direkte nga qendra e thirrjeve pran Agjencionit Rekrutues “PUNSOHU.EU” SH.P.K.
  • Ju keni aplikuar me sukses!