Gjejë punën E Preferuar
Apliko Tani
Ofertat e fundit
duke kërkuar oferta të reja..
No results found.
Shfaq më shumë oferta
Apliko Direkt
Vazhdo
Videot
Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar me të gjitha procedurat e punës
Shfaqshumëvideo
Kush jemi Ne?

Punsohu.eu bën pjesë në grupin e kompanive të agjencioneve rekrutuese apo të punësimit. Kompania jonë është e vendosur në Prishtinë, mirëpo ka agjentë edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Aktiviteti i saj biznesor shtrihet edhe në Maqedoni dhe Shqipëri.

61.000
Përdorues të regjistruar
7.500
Oferta pune
4.900
Kompani
20.380
Aplikime
Qëllimi Ynë

Qëllimi i punsohu.eu është të ndërlidhë ofertën dhe kërkesën në tregun e punës, ashtu që punëkërkuesve t’iu ofrojë mundësi të lehta dhe të shpejta në gjetjen e vendeve të lira për punësim.

Punsohu.eu është kompani ndërmjetësuese e licencuar për ndërmjetësimin e punëve mes punëkërkuesve Shqiptar dhe punëofruesve Gjerman.

Punsohu.eu është e vetmja kompani vendore rekrutuese e cila i qëndron pranë klientëve jo vetëm në përpunimin e kërkesës për punësim dhe procesimin e lëndës së plotë tek kompanitë ndërkombëtare, mirëpo ju asiston edhe në procesin e pajisjes më leje pune duke iu kursyer kështu nga çfarëdo ngatërrese në këtë drejtim.

Punësim në distancë për këdo, kudo

Përpjekja e vazhduar për të qenë burim i preferuar për punësim dhe shërbim të burimeve njerëzore. Ne do të jemi të përkushtuar për t’iu shërbyer klientëve tanë dhe komunitetit me nivelet më të larta të shërbimit, dijes, profesionalizmit, ndershmërisë dhe integritetit.

Ne jemi të përkushtuar për ta arritur nivelin më të lartë të kënaqësisë së punonjësve.

Punsohu.eu - Per Ne
FAQ
FAQ

Si mund të rrisë shikueshmërinë e ofertave të mia?

Në rolin e punëdhënësit, ju së pari duhet të shtoni kompanitë tuaja ashtu që të mund të postoni oferta. Pasi të shtoni kompaninë ju mund të postoni ofertat e punës pastaj punëkërkuesit e gjejnë atë në ueb dhe të interesuarit mund të aplikojn. Pastaj ju mund të shihni aplikantët dhe rezymet e tyre.

Të gjitha rregullat dhe kushtet në lidhje me përdorimin e punsohu.eu janë të listuara në faqen rregullat & kushtet

Në rolin e punëdhënësit, ju së pari duhet të shtoni kompanitë tuaja ashtu që të mund të postoni oferta. Pasi të shtoni kompaninë ju mund të postoni ofertat e punës pastaj punëkërkuesit e gjejnë atë në ueb dhe të interesuarit mund të aplikojn dhe ju mund të shihni aplikantët dhe rezymet e tyre.

Juve ju rekomandohet që të plotësoni/përditësoni rezymen/CV-në tuaj sepse ueb aplikacioni do t'ju njoftoj qoftë nga aplikacioni ose përmes emailit për mundësitë e punësimit që janë të ndërlidhura me të dhënat e rezymes tuaj dhe interesat të cilat ju i caktoni aty.

Të dhënat e tua nuk mund të shihen nga asnjë përdorues, këto të dhëna nevojiten vetëm për të mbajtur llogarinë tuaj të sigurt. Më shumë rreth privatësisë mund të lexoni në faqen e privatësisë

Si të shkruash një CV të suksesshme
Si të shkruash një CV të suksesshme

Cka është CV dhe kur përdoret?

Me siguri CV e parë në histori është përpiluar nga Leonardo da Vinci qysh para 500 viteve. Tashmë gjërat kanë ndryshuar dhe është e domosdoshme që cdo individ të ketë CV e vet, megjithatë shumica e profesionistëve nuk ia arrijnë që t’a bëjnë këtë gjë si duhet. Të dhënat në vijim do t’iu japin një ndihmë në lidhje me atë se si t’a përpiloni një CV në mënyrë të sukesshme.

CV, si një pasqyrë e historikut edukativ dhe profesional të një individi zakonisht përdoret për aplikim për punë. CV mund të emërtohet edhe si Rezume.

CV paraqet mënyrëm më të bindshme dhe më fleksibile për të aplikuar për një vend pune. Ajo përmban të dhëna në lidhje me profiling tuaj personal duke iu prezantuar në mënyrën më të mirë për vendin e punës në të cilin aplikoni. CV është një dokument reklamues, ku ju reklamoni dicka: veten tuaj! Ju duhet t’i shitni aftësitë tuaja, kualifikimet dhe përvojën tek punëdhënësit. Ajo mund të përdoret për të bërë disa aplikime në një fushë specifike. Kjo është aryeja se vendet speciale të punës përdorin forma aplikimi e jo CV.

CV zakonisht përdoret në këto raste:

  • Kur punëdhënësi kërkon që aplikimi për punë të bëhet përmes kësaj forme
  • Kur punëdhënësit thjesht citon aplikoni për këtë vend pune pa e cekur mënyrën e aplikimit
  • Kur aplikoni për punë tek ndonjë punëdhënës i cili nuk ka bërë shpallje zyrtare pune