Të gjitha çmimet e ofertave janë të vlefshme deri në datën 31.12.2017. Pas kësaj date, çmimet e ofertave mund të ndryshojnë (reklamat aktuale nuk do të afektohen).
Deri ditë
Bronz
  • Përfshihet në 3 faqe
  • Shfaqet rastësisht
7.00 / Dita
Argjend
  • Përfshihet në 3 faqe
  • Shfaqet çdoherë në banera
10.00 / Dita
Artë
  • Përfshihet në 3 faqe
  • Shfaqet çdoherë në banera
  • Dizajnim i banerit falas
30.00 / Dita