INXHINIER NDERTIMI (NE ZYRE)

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Tiranë, Shqipëri
Data e skadimit 15 Nov 2017 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Inxhinieri
ID e punës #1780
Data e publikimit 14 Nov 2017 - 14:15
Salillari L t d
Adresa Old Street Vore - Marikaj, Km 1 , Vore , Tirana, Albania
Emaili [email protected]
Uebfaqja http://www.salillari.al
Rrjetet
Përshkrimi

Inxhinieri i Ndertimit ka si detyre ndjekjen dhe mbikqyrjen e objekteve ne ndertim

Detyrat dhe Përgjegjësitë

•Administron te gjithe dokumentacionin tekniko ligjor te objektit ne ndertim, ne dosjen perkatese
•Kontrollon materialet qe do te perdoren ne objekt (nga ana sasiore)
•Perpunon projektet, harton situacionet, librezat e masave
•Te jete pjese e diskutimeve teknike brenda kompanise dhe njekohesisht me supervizorin dhe investitorin.

Eksperiencat
Edukimi:Të ketë përfunduar Fakultetin e Inxhinierise se Ndertimit
Gjuhe te huaja:Anglisht ne nivel te larte
Njohuri kompjuterike:Microsoft Office, Project, Autocad, (preferohet: Sap. Etabs)
Mosha:Deri 45 vjeç
Eksperienca e kerkuar:Mbi 5 vjet eksperience.
Shënime
Te interesuarit te dergojne Cv ne adresen e emailit[email protected]