Vende pune për punonjës si: Automekanik, Autoelektricist dhe Autohidraulik

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni EU, Evropë
Data e skadimit 30 Dec 2017 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Tjera
ID e punës #1324
Data e publikimit 25 Oct 2017 - 13:34
Punsohu.eu
Adresa Prishtinë, Lagja Kalabrija, Objekti I, Kati I nr.13
Emaili [email protected]
Uebfaqja www.punsohu.eu
Rrjetet
Përshkrimi

Kompania Gjermane JOB AG Industrial Service GmbH kërkon punonjës në pozitat automekanik, autoelektricist dhe hidraulik.

Për pozitën e parë të punës kërkohet qe kandidati të ketë këtë profil vijues:

 • Trajnim apo edukim adekuat në fushën e mekanikës
 • Idealisht përvojë paraprake në këtë fushë sidomos në riparim dhe mirëmbajtje
 • Aftësi të punojë në mënyrë sistematike sidomos sipas skicimeve
 • Besueshmëri me një nivel të lartë të vetëdijës për cilësi

Detyrat tuaja të punës do të jenë:

 • Montimi dhe cmontimi i sistemeve mekanike
 • Testimi i funksionalitetit të pajisjeve
 • Dokumentimi i punëve të performuara
 • Riparimi i moduleve sipas specifikimeve

 

Për pozitën e dytë kandidatët ideal duhet të kenë profil si vijon:

 • Të kenë të kryer ndonjë trajnim të vecantë si elekricistë
 • Njohuri në identifikimin e prishjeve në automjete
 • Interes në zhvillimin e karrierës së tyre
 • Paraqitje e mirë, fleksibilitet

Detyrat e punës:

 • Detyrat tuaja do jëne përgjegjësia në riparimin e mosfunksionimit elektrik në automjete
 • Integrimi i sistemeve elektrike në automjete
 • Koordinimi me pjesën tjetër të stafit
 • Përgjegjësia për funksionalitetin e punëve të performuara

Për pozitën e tretë të punës kërkojmë që kandidati të ketë profilin vijues:

 • Së paku duhet ta ketë të përfunduar shkollën e mesme
 • Të ketë 3-5 vite përvojë punë në këtë fushë
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze dhe gjermane

Si këmbim ne mund të ofrojmë:

 • Pagë konkurruese
 • Beneficione tjera që lidhen me vendin e punës
 • Sigurim pensional dhe social
 • Sigurim në rast të paaftësisë për punë

Kërkohet testi ndaj drogës dhe alkoolit.

 

Na shkruani në Facebook: https://web.facebook.com/punsohu/

Kjo ofertë ka 7 aplikues dhe është shikuar 1,596 herë