Suedia kërkon punëtorë të huaj

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni SE, Suedi
Data e skadimit 31 Dec 2018 Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Tjera
ID e punës #2891
Data e publikimit 22 Jan 2018 - 22:05
Punsohu.eu
Adresa Prishtinë, Lagja Kalabrija, Objekti I, Kati I nr.13
Emaili [email protected]
Uebfaqja www.punsohu.eu
Rrjetet
Përshkrimi

Zyra për Migracion në Suedi ka publikuar një listë zyrtare të profesioneve të kërkuara në vend për të tërhequr punëtorë të huaj të kualifikuar.

Më së shumti kërkohen profesionistët si infermierë, inxhinierë dhe teknikë të elektronikës, kuzhinierë, mekanikë, piktorë, bukëpjekës, kuzhinierë ëmbëlsirash, hidraulikë dhe dentistë.

Ndër profesionet e kërkuara janë edhe farmacistët, gjeodetët, inxhinierët civilë dhe teknikë, shoferë-instruktorë, komercialistët, mjekët, mekanikë kamioni, mësimdhënës dhe mësues për shkollat fillore, pedagogë për personat me nevoja të veçanta, psikologë, punëtorë në ndërtimin e hekurudhave dhe rrugëve, minatorë, xhamapunues, etj.

Në Suedi kërkohen edhe profesione të tilla, si mësues për aktivitete të lira, këshilltarë për orientim në karrierë dhe profesion.

Nëse punëdhënësi në Suedi fton kandidatin në intervistë për punë, aplikimi për leje pune mund të dorëzohet nga Suedia në vend të kthimit të kandidatëve në atdheun e tyre.

Më shumë informacion mund t’i gjeni në faqen e internetit të Institutit për Migrim “Migrationsverket”.

Sipas kompanisë konsulente “Ernst & Young”, paga mesatare bruto në Suedi është 32 769 në vit, ose 2,730 € në muaj.

Suedia është e njohur në mbarë botën për zhvillimin e ekonomisë të orientuara nga eksporti.

Kjo ofertë ka 59 aplikues dhe është shikuar 5,613 herë