Shitës në market, Depoist, Patrues, Shofer

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni DE, Gjermani
Data e skadimit 29 Dec 2017 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Tjera
ID e punës #1102
Data e publikimit 25 Oct 2017 - 13:34
Punsohu.eu
Adresa Prishtinë, Lagja Kalabrija, Objekti I, Kati I nr.13
Emaili [email protected]
Uebfaqja www.punsohu.eu
Rrjetet
Përshkrimi

Continental AG me seli në Ulm shpall konkurs për këto vende pune Shitës në market, Depoist, Patrues, Shofer.

 

Për pozitën Shitës në Market kandidati duhet t’i plotësojë këto kushte:

 • Këshillimi dhe mikpritja e klientëve tanë
 • Organizimi i produkteve nëpër rafte
 • Trajtimi i pagesave
 • Bërja dhe pranimi i porosive
 • Pranimi i porosive nga furnitorët tanë
 • Mbajtja e sektorit ku shërbejnë në mënyrë të mastër

 

Për pozitën depoist kërkohet që kandidati t’i plotësojë këto kushte:

 • Dy vite përvojë pune si depoist, përvojë në mirëmbajtjen e inventarit dhe regjistrimin e pdodukteve
 • Dy vite përvojë pune ne bërjen e porosive dhe njohjes e aktivitetev ne depo
 • Kombinim në trajnim, edukim dhe përvojë pune po në fushën e ngjashme.

 

Për pozitën pastrues kërkohet që kandidati t’i performojë këto aktivitete:

 • Të mbajë godinën në gjendje të pastër dhe të rregullt
 • Performimi i detyrave të rënda pastruese sic është pastrimi i dyshemesë, i mureve
 • Performimi i detyrave të tjera pastruese
 • Njoftimi i menaxhmentit në lidhje me aktivitetet pastruese

Profili i kandidatit:

 • Së paku shkolla e mesme e përfunduar
 • Preferohet përvojë pune
 • Njohja bazike e gjuhës gjermane

 

Për vendin e punës Shofer detyrat e kandidatit renditen si vijon:

 • Ju do operoni një makinë e cila do transpoortojë klientët tanë
 • Ju duhet të dëgjoni me kujdes udhëzimet e pasagjerit
 • Ju do performoni ndonjëherë udhëtime të gjata
 • Duhet të jeni i aftë të vozitni me kujdes të shtuar
 • Preferohet që të jeni i përpiktë
 • Në disa raste kërkohen aftësi llogaritëse sic mund të jetë rasti me karburantin, rrugën që do përshkoni etj.

 

Për më shum info: https://web.facebook.com/punsohu/

Kjo ofertë ka 34 aplikues dhe është shikuar 3,642 herë