Kërkohen Kuzhinierë/e, Kamarier, Pastrues/e, Shankist/e në Stermann Holding GmbH

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni EU, Evropë
Data e skadimit 30 Dec 2017 Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Tjera
ID e punës #1318
Data e publikimit 25 Oct 2017 - 13:34
Punsohu.eu
Adresa Prishtinë, Lagja Kalabrija, Objekti I, Kati I nr.13
Emaili [email protected]
Uebfaqja www.punsohu.eu
Rrjetet
Përshkrimi

Për pozitën e parë Kuzhinier/e kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 • Të jenë të motivuar, të angazhuar, dhe të jenë të aftë të ndërveprojnë me të tjerët
 • Të kenë paraqitje të mirë si dhe sjellje të mirë; të keni njohuri të mirë të produkteve dhe aftësi në inspektimin e materialeve për gatim.

Detyrat e kandidatëve duhet të jenë si vijon:

 • Përgatitja e vakteve (kuzhinës gjermane)
 • Marrja efikase e porosive, inspektimi i lëndëve për gatim si dhe magazinimi i tyre.

 

Për pozitën e dytë Kamarier/e kërkohet që kandidatët të kenë profil si vijon:

 • Përvojë në gastronomi
 • Të shijojë punën me njerëz
 • Të jetë i aftë të punojë në ekip
 • Të jetë fleksibil
 • Sigurisht të ketë paraqitje dhe sjellje pozitive
 • Të jetë i gatshëm për edukim të vazhdueshëm

Detyrat tuaja:

 • Shërbimi në restorant
 • Dërgimi i porosive

 

Për pozitën e tretë Pastrues/e kërkohet që kandidati të ketë këtë profil:

 • Përvojë e provuar si pastrues/e
 • Aftësi të bartni makinerinë pastruese
 • Njohuri në kemikaliet për pastrim
 • Integritet
 • Së paku shkolla e mesme

Detyrat e punës:

 • Pastrimi i sipërfqeve që kanë nevojë për pastrim
 • Dokumentimi dhe inspektimi i punëve të performuara
 • Njoftimi i menaxhmentit për mungesat në materialin për pastrim
 • Bashkëpunimi me pjesën tjetër të stafit

 

Për pozitën e katërt Shankist/e kërkohet që kandidati duhet të kryejë këto detyra pune:

 • Ndërveprimi me klientët, marrja e porosive
 • Planifikimi i menysë dhe prezantimi i saj
 • Shërbimi i produkteve
 • Verifikimi i moshës së klientëve për t’u vërtetuar që kanë moshën e duhur për shërbim
 • Përgatitja e koktejeve

 

Na shkruani në Facebook: https://web.facebook.com/punsohu/

Kjo ofertë ka 21 aplikues dhe është shikuar 1508 herë