Analist Kreditor

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Vushtrri, Kosovë
Data e skadimit 31 Dec 2017 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Banka & financa
ID e punës #1086
Data e publikimit 25 Oct 2017 - 13:34
Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K
Adresa Vushtrri
Emaili [email protected]
Uebfaqja http://vendepune.krk-ks.com/job-list?id=370
Rrjetet
Përshkrimi

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK, me mision qe te siguroj qasje në shërbimet finaciare për individët me të ardhura të ulëta, në zonat rurale dhe urbane të Kosovës, me prioritet në sektorin e bujqësisë me qellim qe të influencojë zhvillimin e bujqësisë dhe aktiviteteve tjera ekonomike ne zonat urbane.

Prandaj, Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k rishpall:

K O N K U R S

Për rekrutim të Një (1) Analist Kreditor për degën në Vushtrri

Detyrat dhe Përgjegjësitë

• Promovimi i ofertës kreditore,
• Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
• Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, mbikëqyrja e kthimit të kredive dhe regjistrimi i tyre në programin adekuat,
• Raportim në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
• Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Eksperiencat

• Diplomë universitare në ekonomi apo bujqësi, etj.(e preferueshme),
• Përvojë pune në sektorin mikro-financiar apo bankarë (e preferueshme),
• Njohuri për kredi-dhënie dhe të jete i/e motivuar të punoj në zona rurale dhe urbane,
• Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office,
• Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
• Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
• Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
• Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
• Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.


Konkursi mbetet i hapur nga dt. 14.09.2017 deri me dt. 24.09.2017. Kandidatet e interesuar mund te aplikojne vetem duke plotesuar aplikacionin ne linkun: http://vendepune.krk-ks.com/job-list?id=370


Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.