Drejtues Kantieri

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Qukës, Shqipëri
Data e skadimit 12 Jan 2018 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Komunikim Menaxhim Organizativ
Kategoria Ndërtimtari
ID e punës #2798
Data e publikimit 5 Jan 2018 - 15:10
Kompania gener2
Adresa Qukës
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

Drejtues Kantieri në Infrastrukturë - Qukës

Detyrat dhe Përgjegjësitë

-Koordinon aktivitetet e ndryshme dhe te disiplinave te ndryshme me drejtuesit e ketyre disiplinave.
-Raporton tek menaxheri ekzekutiv ne ceshtje per performance e projektit kundrejt specifikimeve te kontrates.
-Miremban kohen e projektit duke e monitoruar ne baze te progresit te projektit, koordinon activitetet dhe zgjedh problemet.
-Pergatit reportet per statusin e projektit duke mbledhur, analizuar dhe permbledhur informacionin dhe aktivitetet e rekomanduara.
-Drejton te gjitha aspektet e ndertimit dhe jep keshilla strategjike dhe profesionale per kontratat dhe gjerat teknike.
-Kontribon ne dizajnin dhe implementimin e stafit per audit.
-Menaxhimi I aktiviteteve te ndryshme per realizimin e rrugeve; 
-Organizimi I kantjerit dhe faciliteteve te ndryshme.
-Jep keshilla teknike dhe zgjedh problemet e ndryshme.
-Ben te munduar realizimin e ketij projekti sipas kritereve te percaktuara dhe buxhetit.
-Siguron qe kontrata dhe skuadrat teknike ndjekin procedurat e kontrollit te miratuara.
-Administron ndonje risk ne lidhje me projektin e kompanise duke aplikuar specifikimet e kontrates.
-Prodhon, miremban dhe perditeson parashikimet vjetore bazuar ne baza javore.

Eksperiencat

Edukimi: Diplome e Fakuktetit te Inxhinierise se Ndertimit, profili Infrastrukture
Gjuhe te huaja: Anglisht
Njohuri kompjuterike: AutoCad, Paketa Office
Eksperienca e kerkuar: mbi 10 vite eksperience
Te jete i gatshem te punoje jashte Tirane