Green Card

Lokacioni USA, Kosovë
Data e skadimit 31 Dec 2017 Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Administrat
ID e punës #39
GREEN CARD
Adresa America
Emaili GREEN CARD Punsohu.eu

[email protected]

Uebfaqja https://www.dvlottery.state.gov
Rrjetet
Përshkrimi

 Green Card i referohet një procesi imigrimi për t’u bërë banor i ligjshëm i SHBA. Green Card nënkupton se mbajtësit të saj i është ofruar statusi i banorit të përhershëm dhe e drejta për të punuar në SHBA. 

 

PROCESI Personat që aplikojnë për Green Card kalojnë përmes një procesi mjaft specifik kualifikimi. Ky process përbëhet nga këto hapa: 

- Së pari vendoset se a i plotësoni kushtet e përgjithshme për këtë program 

- Se dyti merret vendim lidhur me atë se çfarë statusi do iu jepe në bazë të profilit tuaj 

- Së treti procesohet dosja juaj në konsulatën e SHBA në vendin tuaj 

- Së katërti ju do të plotësoni një formular në konsulatë lidhur me të dhënat tuaja 

- Së pesti juve iu jepet viza për udhëtim dhe qëndrim në SHBA 

- Së gjashti verifikohet validiteti i dokumenteve tuaja të udhëtimit 

- Së shtati verifikohet statusi juaj se a jeni në gjendje të punoni 

- Së teti iu bëhet një ekzaminim medicinal për t’u verifikuar gjendja juaj shëndetësore 

- Së nënti ju jeni në SHBA

 

Kontakto:

049 144 888

049 714 888

049 705 888

Kërkesat

 Hapat për të qenë mbajtës i Green Card varet nga ajo se për cilën kategori të Green Card aplikoni apo nëse jetoni brenda apo jashtë SHBA.

 

Kategoritë kryesore janë:

- Green Card përmes familjes 

- Green Card përmes vendit të punës 

- Green Card përmes statusit të refugjatit apo azilkërkuesit 

- Forma të tjera për fitimin e Green Card.

Eksperiencat

 ër secilën kategoria të Green Card ekzistojnë tërësi kushtesh specifike mirëpo çdo kandidat duhet së pari të jetë i fokusuar në kushtet e përgjithshme për të aplikuar për Green Card.

 

Kushtet e përgjithshme janë:

- Të jeni së paku 18 vjeç 

- Të keni të mbaruar së paku shkollën e mesme 

- Të mos keni dosje penale 

- Të mos keni shtetësi të vendeve të zhvilluara

Kjo ofertë ka 11 aplikues dhe është shikuar 805 herë

#Marketing