Menaxher Marketingu /Vlore

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Vlorë, Shqipëri
Data e skadimit 27 Sep 2017 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Administrat
ID e punës #1117
Data e publikimit 25 Oct 2017 - 13:34
AZA electronics
Adresa Vlorë, Shqipëri
Emaili [email protected]
Uebfaqja http://www.azaelectronics.com/
Rrjetet
Përshkrimi

AZA Electorincs Vlore, kerkon te punesoje specialist marketingu per pozicionin e Menaxherit te Marketingut.

Detyrat dhe Përgjegjësitë

•Harton dhe raporton planet e marketingut ne perputhje me strategjite e 
vendosura nga kompania.
•Harton dhe raporton buxhetin e marketingut mbi bazen e planeve te miratuara
nga bordi i menaxhimit.
•Harton dhe koncepton fletpalosjet, spotet ne radio dhe televizion, publikimet ne web si dhe forma te tjera te marketingut.

Eksperiencat

•Te kete kualifikim dhe formimin e nevojshem ne fushen e marketingut .
•Te kete eksperience pune ne kete fushe (jodomosdoshmerisht).
•Te kete aftesine e nevojshme komunikuese per permbushjen e detyrave te punes ne grup.
•Te kete iniciative dhe aftesi per te punuar ne menyre te pavarur.